Quy trình dịch vụ Marketing thuê ngoài tại Laocai.net

1. Tiếp nhận thông tin đối tác

2. Nghiên cứu sơ bộ, ngành hàng

3. Đề xuất chiến lược, chiến dịch Marketing

4. Ký kết hợp đồng

5. Thực thi kế hoạch: Quảng cáo, SEO, Content, Design…

6. Báo cáo và đưa đề xuất cải tiến

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *