5 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Hệ thống tự động quyét tin đang HOT trên mạng. Bạn có muốn nhận tin quan trọng về Lào Cai ngay khi có sự kiện? . Hãy đăng ký qua email. Laocai.Net chỉ gửi tin quan trọng

Như tin đã đưa, Kỳ họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã của các tỉnh, thành phố, gồm: Thái Bình, Lào Cai, Khánh Hòa, Hà Nội và Cần Thơ; Nghị quyết về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và đổi tên ĐVHC cấp xã của tỉnh Cao Bằng.

Quang cảnh Phiên họp. (Ảnh: QH)

Kết luận nội dung về sắp xếp ĐVHC tại phiên họp ngày 11/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoan nghênh, đánh giá cao quyết tâm chính trị, cách làm bài bản, nghiêm túc việc triển khai Nghị quyết của Trung ương, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 1 (2019 – 2021) ở 44 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ và chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp ĐVHC trong đợt này, sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thì tổ chức triển khai thực hiện để bảo đảm các ĐVHC thực hiện sắp xếp kịp thời tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch đề ra.

Các bộ, ngành địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các ĐVHC; quan tâm đầu tư, phát triển để ổn định sản xuất đời sống nhân dân ở các đơn vị được sắp xếp; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới; bảo đảm đoàn kết thống nhất trong nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc.

Chú ý sắp xếp, bố trí thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức sau khi sắp xếp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021, báo cáo Quốc hội theo đúng kế hoạch đề ra.

Đồng thời đề nghị Chính phủ tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các địa phương để có biện pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời, có kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho giai đoạn 2 sắp xếp đơn vị hành chính (2022 – 2030) theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Về nội dung dự thảo Nghị quyết, đề nghị xác định Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2020 để các cơ quan, tổ chức và địa phương kịp thời kiện toàn tổ chức, thay đổi con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập.

Trước đó, theo đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã của Hà Nội đề nghị sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 584 xuống còn 579 đơn vị cấp xã. Cụ thể, về cấp huyện, Hà Nội không có đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp. Về cấp xã, Hà Nội đề nghị sắp xếp 10 đơn vị hành chính.

Trong đó, số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp là 7 đơn vị; số lượng đơn vị hành chính cấp xã liền kề có liên quan đến việc sắp xếp là 3 đơn vị. Cũng theo Đề án của thành phố Hà Nội, số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng thành phố Hà Nội đề nghị chưa sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021 là 5 đơn vị.

Báo cáo thẩm tra đề án sắp xếp của Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết: Đối với cấp xã, thành phố Hà Nội có 12/584 đơn vị thuộc diện bắt buộc sắp xếp, dự kiến sắp xếp tổng số 10/584 đơn vị. Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Nội giảm 5 đơn vị hành chính cấp xã, từ 584 đơn vị xuống còn 579 đơn vị. Qua thảo luận, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội như trong Đề án do Chính phủ trình.

Tuy nhiên, có ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật cho rằng, một số lý do đề nghị chưa sắp xếp đối với 5 đơn vị hành chính cấp xã chưa thật thuyết phục như phường Hàng Đào, phường Hàng Bạc… Ngoài ra, cả 5 đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp của thành phố Hà Nội đều chưa đạt 100% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Vì vậy, Ủy ban Pháp luật đã đề nghị Chính phủ và thành phố Hà Nội giải trình thêm về những nội dung nêu trên.

PV