BÀ GIÀNG THỊ BÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI SAPA LÀO CAI

Hệ thống tự động quyét tin đang HOT trên mạng. Bạn có muốn nhận tin quan trọng về Lào Cai ngay khi có sự kiện? . Hãy đăng ký qua email. Laocai.Net chỉ gửi tin quan trọng

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri kiến nghị, cần tăng cường công tác giám công tác quản lý quy hoạch xây dựng, tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn; cần đẩy nhanh sớm trả lại vẻ đẹp vốn có của Sapa. Cử tri cũng đề nghị, chính quyền địa phương cần quan tâm tới đời sống nhân dân các khu vực đã phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay, trên địa bàn đang có rất nhiều dự án ”treo’ nhiều năm nay chưa được thực hiện làm ảnh hưởng lớn tới đời sống nhân dân các khu vực quy hoạch. Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Bà Giàng Thị Bình – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã ghi nhận ý kiến của các cử tri, đồng thời sẽ chuyển tới Quốc hôi, các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Vũ Thắng/THQH