Chiếm đất, đổ thải bừa bãi, công ty Apatit Việt Nam bị xử phạt

Hệ thống tự động quyét tin đang HOT trên mạng. Bạn có muốn nhận tin quan trọng về Lào Cai ngay khi có sự kiện? . Hãy đăng ký qua email. Laocai.Net chỉ gửi tin quan trọng

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính sau nhiều sai phạm trong lĩnh vực đất đai, môi trường của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Theo đó, doanh nghiệp này đã có hành vi chiếm dụng gần 180 hecta đất (sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai) tại hàng loạt khai trường gồm Mỏ Cóc, khai trường 10, khai trường Ngòi Đum – Đông Hồ và khai trường 20 – 22.

Trụ sở Công ty Apatit Việt Nam tại tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam cũng đã vi phạm chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 100.000 kg trở lên tại khai trường Mỏ Cóc, khai trường Ngòi Đum – Đông Hồ và khai trường 20-22.

Tổng mức xử phạt đối với 2 hành vi trên của doanh nghiệp là 510 triệu đồng, trong đó hành vi chiếm đất bị xử phạt 10 triệu đồng, còn lại là tiền phạt về gây ô nhiễm môi trường.

Văn bản của UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu doanh nghiệp Apatit Việt Nam phải hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đồng thời hoàn tất cải tạo, phục hồi môi trường các khu vực đã đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường không đúng quy định nêu trên trước ngày 30/12/2019./.