Chú trọng công tác dân vận trong vùng đồng bào tôn giáo

Hệ thống tự động quyét tin đang HOT trên mạng. Bạn có muốn nhận tin quan trọng về Lào Cai ngay khi có sự kiện? . Hãy đăng ký qua email. Laocai.Net chỉ gửi tin quan trọng

Laocaitv.vn – Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai: Năm 2018 vừa qua, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo.

Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo. (Ảnh minh họa)

Ngành chức năng chủ động tham mưu cho thường trực cấp ủy, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, giải quyết kịp thời đề nghị của các tổ chức tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo thực hiện đúng quy định trong sinh hoạt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc tín đồ chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo; đồng thời tăng cường tập hợp, vận động đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời đẹp đạo”; phát huy tốt vai trò người có uy tín của đồng bào các tôn giáo trong việc vận động bà con có đạo tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, việc chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào có đạo luôn được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo tiếp tục được triển khai thực hiện, trong đó, tập trung vào các Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình xóa đói, giảm nghèo… Nhờ đó, tình hình kinh tế – xã hội vùng đồng bào các tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng lên, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của đồng bào các tôn giáo vào Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp tại địa phương./.

Phương Liên

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

>