Cơ cấu kinh tế góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng nội ngành

Hệ thống tự động quyét tin đang HOT trên mạng. Bạn có muốn nhận tin quan trọng về Lào Cai ngay khi có sự kiện? . Hãy đăng ký qua email. Laocai.Net chỉ gửi tin quan trọng

Laocaitv.vn – Cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng nội ngành nông nghiệp là một trong những nội dung trọng tâm đang được ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai phối hợp với các địa phương cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện.

Năm 2019 mỗi huyện có từ 4 – 5 sản phẩm chủ lực được xây dựng nhãn hiệu.

Theo kế hoạch, năm 2019, bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất, chăn nuôi, các huyện, thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành lập mới 93 Hợp tác xã theo Kế hoạch số 300 ngày 8/11/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả giai đoạn 2018 – 2020; đồng thời chủ động xử lý dứt điểm việc giải thể các hợp tác xã không hoạt động xong trước Quý II/2019. Các huyện, thành phố chủ động lồng ghép nguồn lực tại địa phương, từ đó làm cơ sở để triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn theo kế hoạch. Cùng với đó, xúc tiến triển khai thực hiện chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm), mục tiêu phấn đấu trong năm 2019 mỗi huyện có từ 4 – 5 sản phẩm chủ lực được xây dựng nhãn hiệu, cải tiến mẫu mã và truy xuất nguồn gốc theo đúng quy chuẩn của sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao./.

Phương Liên