Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội

Hệ thống tự động quyét tin đang HOT trên mạng. Bạn có muốn nhận tin quan trọng về Lào Cai ngay khi có sự kiện? . Hãy đăng ký qua email. Laocai.Net chỉ gửi tin quan trọng

Laocaitv.vn – Thực hiện Đề án “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”, trong những năm qua, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đã được đẩy mạnh, có bước chuyển biến và đạt được nhiều kết quả.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực đổi mới cơ chế quản lý, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ gắn với nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, giải quyết vấn đề cấp thiết trong sản xuất và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghiệp, y tế giáo dục, an ninh quốc phòng. Các đề tài triển khai thực hiện theo cơ chế đặt hàng, nhờ vậy đã thu hút được các doanh nghiệp, cá nhân vào cuộc, huy động các nguồn lực được gần 60 tỷ đồng tham gia ứng dụng chuyển giao thành tựu khoa học công nghệ vào cuộc sống. Trong 3 năm, đã triển khai được 88 đề tài, dự án, trong đó có 46 đề tài, dự án cấp tỉnh; 24 dự án chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý 2 dự án nông thôn miền núi; phối hợp, chỉ đạo, quản lý tốt 16 dự án thuộc các chương trình cấp quốc gia.

Lào Cai tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế – xã hội.

Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, các đề tài, dự án tập trung nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nhân giống các loại cây rau, hoa quả và đặc biệt là dược liệu như cây tam thất, đương quy, đan sâm, cát cánh, độc hoạt mộc hương, bạch chỉ, huyền sâm, tục đoạn… từng bước chủ động nguồn giống theo quy hoạch phát triển cây dược liệu của tỉnh đến năm 2020; xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thực hành sản xuất theo quy trình VietGap. Nghiên cứu chuyển thành công gen kháng bệnh bạc lá giống lúa lai hai dòng LC212 và giống lúa lai ba dòng LC25, giúp nông dân tăng năng suất và không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường.

Thu Hường – Minh Dũng

Nguồn: Laocaitv