Giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt

Hệ thống tự động quyét tin đang HOT trên mạng. Bạn có muốn nhận tin quan trọng về Lào Cai ngay khi có sự kiện? . Hãy đăng ký qua email. Laocai.Net chỉ gửi tin quan trọng

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ quy định rõ Biểu mức giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt. Trong đó, mức giá thấp nhất là tuyến Yên Viên – Hạ Long với tàu khách 18.232 đồng/đoàn tàu.Km, tàu hàng 16.045 đồng/đoàn tàu.Km. Mức giá cao nhất là tuyến Hà Nội – Sài Gòn với tàu khách là 49.592 đồng/đoàn tàu.Km, tàu hàng 27.713 đồng/đoàn tàu.Km.

Biểu mức giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/01 Đoàn tàu.Km

Thông tư có hiệu lực từ 1/5/2019.

Tuệ Văn

Nguồn: Báo mới