Hào khí chiến tranh chống giặc Tàu

Hệ thống tự động quyét tin đang HOT trên mạng. Bạn có muốn nhận tin quan trọng về Lào Cai ngay khi có sự kiện? . Hãy đăng ký qua email. Laocai.Net chỉ gửi tin quan trọng

Bầu trời năm xưa đen xám một màu/Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Xứ Lạng/Những phố phường chìm trong tiếng súng/Máu anh hùng nhuộm đỏ cả đường biên…

Nhớ lại bốn mươi năm về trước

Việt Nam vừa thống nhất non sông

Bất ngờ phía Bắc quân xâm lược

Dọc đường biên mở cuộc tấn công

Không nói hết được mưu mô ngang ngược

Từ ngàn đời muốn thôn tính Việt Nam

Lịch sử ông cha ta giữ nước

Nhắc cháu con luôn cảnh giác đề phòng

Câu nói ngọt ngào Việt Nam – Trung Quốc

Tình anh em cùng uống nước sông Hồng

Đừng tin nữa hãy thấy điều mất được

Thất bại đất liền lại mưu cướp Biển Đông

Bốn mươi mùa Xuân biên cương đất nước

Từ Móng Cái đến Phong Thổ Lai Châu

Ngàn cây số là chiến hào lũy thép

Chiến thắng hào hùng, bao nỗi thương đau

Bầu trời năm xưa đen xám một màu

Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Xứ Lạng

Những phố phường chìm trong tiếng súng

Máu anh hùng nhuộm đỏ cả đường biên

Bốn mươi năm rồi không thể nào quên

Những linh hồn thức trong lòng đất

Tổ quốc ơi đừng bao giờ để mất

Đừng bao giờ tin kẻ cướp ấy bao giờ.

Ngày 17/2/2019

Nguyễn Trung Hợi