Năm 2018 toàn tỉnh Lào Cai không xảy ra cháy rừng

Hệ thống tự động quyét tin đang HOT trên mạng. Bạn có muốn nhận tin quan trọng về Lào Cai ngay khi có sự kiện? . Hãy đăng ký qua email. Laocai.Net chỉ gửi tin quan trọng

Laocaitv.vn – Diện tích rừng toàn tỉnh Lào Cai hiện có 355.662 ha, gồm 263.054 ha rừng tự nhiên và 87.608 ha rừng trồng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 54%.

Năm 2018, toàn tỉnh tổ chức được 939 buổi tuyên truyền cho 37.122 lượt người tham gia về bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện hàng trăm lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra, diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng và phát tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Kiện toàn 185 Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng với 4.542 thành viên (Ban chỉ đạo cấp tỉnh 31 thành viên, cấp huyện 330 thành viên, cấp xã 3.928 thành viên, chủ rừng 253 thành viên). Củng cố duy trì hoạt động 167 tổ xung kích bảo vệ rừng cấp xã với 3.397 người; 1.689 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng cấp thôn với 15.620 người.

Rừng phòng hộ Nhạc Sơn – thành phố Lào Cai. (Ảnh: Cao Bá Quý)

Lực lượng kiểm lâm đã phát hiện xử lý 173 vụ vi phạm pháp luật bảo vệ rừng, tài nguyên lâm nghiệp. Trong đó, 58 vụ vận chuyển trái phép lâm sản; 47 vụ mua, cất giấu, chế biến lâm sản trái pháp luật; 29 vụ phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép; 11 vụ khai thác rừng trái pháp luật; 8 vụ vi phạm quy định về quản lý động vật rừng; 19 vụ vi phạm thủ tục hành chính; 1 vụ chế biến lâm sản trái phép.

Có thể nói công tác phát triển rừng năm qua được Lào Cai thực hiện trong nhóm tốt của toàn quốc, toàn tỉnh không xảy ra cháy rừng (so với năm 2017 xảy ra 2 vụ); hoàn thành chi trả dịch vụ môi trường rừng 70 tỷ đồng.

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai đang tích cực chỉ đạo triển khai, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo hoàn thành toàn diện các mục tiêu về quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng trong năm 2019.

Cao Bá Quý