Phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Hệ thống tự động quyét tin đang HOT trên mạng. Bạn có muốn nhận tin quan trọng về Lào Cai ngay khi có sự kiện? . Hãy đăng ký qua email. Laocai.Net chỉ gửi tin quan trọng

Laocaitv.vn – UBND tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định số 575 phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu chung của kế hoạch là lồng ghép hoạt động phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động phòng ngừa, lấy phòng để chống, lấy phòng để ứng phó; phát huy vai trò, khả năng tự phòng chống, ứng phó thiên tai trong cộng đồng dân cư. Huy động toàn dân, toàn xã hội tham gia công tác phòng chống, ứng phó sự cố, thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hoá, góp phần quan trọng bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh bền vững.

Diễn tập phòng, chống thiên tai lồng ghép vào diễn tập quân sự năm 2017. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch để chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2019, Lào Cai cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống thiên tai tới người dân. Tiếp tục rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng thiên tai nguy hiểm để có kế hoạch di chuyển, sắp xếp ổn định. Xây dựng mới và nâng cấp các công trình tưới tiêu, chủ động tưới tiêu cho 44.785 ha đất sản xuất lương thực, trên 5.340 ha rau màu, đảm bảo duy trì nguồn nước ổn định cho hơn 1.900 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản. Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước trong sản xuất cũng như sinh hoạt. Chủ động tiêu thoát nước đệm ở các vùng có nguy cơ bị ngập úng để duy trì nguồn nước ổn định, bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế xói mòn, rửa trôi đất. Trong năm 2019, tỉnh thực hiện trồng mới 2.500 ha rừng và bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng.

Tỉnh cũng có kế hoạch lắp đặt 10 trạm quan trắc thời tiết tự động Agrimedia đáp ứng thông tin dự báo về diễn biến thời tiết, khí tượng thuỷ văn. Xây dựng hệ thống cảnh báo đo mưa tự động, hệ thống cảnh báo sạt lở đất có kết nối tích hợp với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin số của tỉnh để phục vụ công tác cảnh báo sớm các hiện tượng khí hậu, thời tiết cho nhân dân chủ động, phòng tránh. Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Năm 2019 có 71% số lượng kênh mương trên địa bàn tỉnh được kiên cố hoá. Kiểm tra rà soát toàn bộ ao, hồ, đập do các hộ dân tự xây lắp trên địa bàn toàn tỉnh. Nếu ao, hồ, đập nào không đảm bảo an toàn phải báo cho nhân dân sửa chữa, khắc phục ngay tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh cũng nêu rõ những nội dung cụ thể cần quan tâm thực hiện trong lĩnh vực giao thông, hệ thống điện, y tế, thông tin liên lạc… nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Phân công, phân cấp trách nhiệm phối hợp ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.

Nguyễn Tâm

Nguồn: Laocaitv