Thêm 26 ha rau an toàn được mở rộng tại xã Sa Pả, huyện Sa Pa

Hệ thống tự động quyét tin đang HOT trên mạng. Bạn có muốn nhận tin quan trọng về Lào Cai ngay khi có sự kiện? . Hãy đăng ký qua email. Laocai.Net chỉ gửi tin quan trọng

Laocaitv.vn – Năm 2019, diện tích sản xuất rau an toàn tại xã Sa Pả, huyện Sa Pa sẽ được mở rộng thêm 26 ha.

Trồng rau an toàn giúp người dân địa phương thoát nghèo.

Tính hết năm 2018, xã Sa Pả, huyện Sa Pa có 135 ha diện tích trồng rau an toàn, trong đó rau ứng dụng công nghệ cao là 7 ha. Hàng năm, cung ứng số lượng lớn sản phẩm rau an toàn ra thị trường, tạo thu nhập ổn định góp phần giảm nghèo hiệu quả cho nhân dân địa phương. Nếu năm 2015 số hộ nghèo của Sa Pả còn ở mức cao là 57% thì năm 2017 đã giảm xuống còn 45,5% và chỉ còn 31% vào cuối năm 2018.

Năm 2019, xã Sa Pả, huyện Sa Pa tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau an toàn, ứng dụng công nghệ cao thêm 26 ha, tăng tổng số diện tích lên 161 ha. Trong đó, tập trung vào các giống rau trồng trái vụ cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao như: Rau bắp cải, mầm đá, đậu Hà Lan… Với hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp tại Sa Pả sẽ góp phần không nhỏ trong việc tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho bà con nhân dân địa phương.

Vân Anh – Nông Quý

Nguồn: Laocaitv