Thí điểm đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc tại HTX

Hệ thống tự động quyét tin đang HOT trên mạng. Bạn có muốn nhận tin quan trọng về Lào Cai ngay khi có sự kiện? . Hãy đăng ký qua email. Laocai.Net chỉ gửi tin quan trọng

Laocaitv.vn – Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị ký kết hợp đồng đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn. Trong đợt đầu tiên này, có 5 tri thức trẻ được bố trí về 5 HTX nông nghiệp.

Trong đợt đầu tiên này, có 5 tri thức trẻ được bố trí về 5 HTX nông nghiệp

Việc đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc tại các HTX nông nghiệp nhằm thu hút, tuyển dụng những lao động có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu của các HTX nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Kinh phí để thực hiện thí điểm đưa tri thức trẻ về làm việc tại các HTX là nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, giai đoạn 2018 – 2020.

Các HTX được nhận tri thức trẻ phải tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012, có liên kết trong sản xuất, áp dụng công nghệ và có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể. Tri thức trẻ làm việc tại các HTX nông nghiệp, ngoài mức lương theo quy định của Nhà nước thì các HTX căn cứ tình hình hoạt động và mức độ làm việc của các tri thức trẻ, có thể có hỗ trợ thêm cho người lao động để nâng cao thu nhập và chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ. Ngoài ra, HTX phải trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn và các nội dung khác theo quy định.

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 166 HTX nông nghiệp, các HTX này đang từng bước khẳng định vị trí, vai trò trong sản xuất hàng hóa, phát huy thế mạnh về đất đai, khí hậu của các địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng giá trị và nâng cao thu nhập cho các thành viên.

Ngọc Hà – Ngọc Dương

Nguồn: Laocaitv