UBND tỉnh Lào Cai làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh

Hệ thống tự động quyét tin đang HOT trên mạng. Bạn có muốn nhận tin quan trọng về Lào Cai ngay khi có sự kiện? . Hãy đăng ký qua email. Laocai.Net chỉ gửi tin quan trọng

Laocaitv.vn – Chiều 14/2/2019, UBND tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, nhằm giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc, tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã nêu lên một số khó khăn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như: Ngân sách dành cho công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, hỗ trợ cho các chương trình khoa học công nghệ còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu; hệ thống văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ chưa đồng bộ, kịp thời; việc đặt hàng và thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ còn hạn chế. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh có văn bản giao cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cấp phát và thanh quyết toán kinh phí đề tài, dự án cấp tỉnh; đề nghị có văn bản đồng ý chủ trương cho xây dựng phần mềm đánh giá trình độ công nghệ; chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để phục vụ nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; UBND tỉnh tiếp tục giao bổ sung chỉ tiêu số lượng nhân lực theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, đảm bảo đạt định mức tối thiểu 13 người (hiện nay mới có 10 người); đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính tỉnh nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh cho phép chi trả chế độ phụ cấp công vụ cho đội ngũ cán bộ thuộc cơ quan chuyên trách liên hiệp hội tỉnh…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các kiến nghị, đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hai đơn vị.

Đức Tính